15 czerwca 2021 0 Categories Uncategorized

Internet w firmie w innym świetle.

Wydawać się może, że oczywistym jest iż firmy wykorzystują Internet w swojej działalności biznesowej. Wykorzystanie to zależy od wielu czynników w tym: wielkości firmy, statusu prawnego, dziedziny w której firma działa, jej kondycji finansowej, miejscowości w której utworzyła swoją siedzibę.
Ogólnie rzecz biorąc firmy wykorzystują Internet do pracy na odległość oraz świadczenia usług.

Ponadto pomocny okazuje się przy zamieszczaniu ogłoszeń, w promocji, reklamie, składaniu zamówień, sprzedaży i zakupach, bankowości elektronicznej czy też szukaniu wszelakich informacji. Najbardziej popularnym jest jednak korzystanie z poczty elektronicznej przez pracowników oraz jako narzędzie do funkcjonowania i usprawnienia komunikacji firmy. Gdyby porównać użycie Internetu w trzech losowo wybranych firmach okaże się, że ogólna struktura jest podobna. Podstawowym narzędziem jest poczta oraz bankowość elektroniczna, tą drugą narzucają przepisy prawa m.in. związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast wyszukiwanie partnerów, dokonywanie zakupów, zamieszczanie ogłoszeń czy też promocja lub reklama zależne są od wielu czynników w tym od rodzaju działalności, statusu prawnego i finansowego firmy i tu spotykamy się z olbrzymią różnorodnością w firmach.

Faktem jest, że internetowych zakupów nie dokonuje się w instytucjach państwowych, które podlegają m.in. przepisom o zamówieniach publicznych, jednak jak wygląda sprawa zakupów przez Internet np. w spółce cywilne, spółdzielni albo jednoosobowej działalności gospodarczej trudno powiedzieć.
Pod względem samej dostępności do Internetu polskie firmy mają podobną możliwość co ich konkurenci z krajów unijnych. Pełne wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą Internet jest jednak możliwe dopiero przy odpowiedniej jakości łączy. W Polsce zwiększa się udział przedsiębiorstw ze stałym, mobilnym dostępem szerokopasmowym. Internet jednak jest wykorzystywany znacząco w podstawowym zakresie, jako środek komunikacji i dostępu do informacji.

Spośród statystykach np. GUS i wskaźników charakteryzujących społeczeństwo informacyjne, za najistotniejsze do oceny wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstw uznano następujące mierniki związane z :
1. posiadaniem własnej strony internetowej,
2. kontakty z e-administracją publiczną,
3. automatyczną wymianę danych z podmiotami zewnętrznymi,
4. e-sprzedaż,
5. e-zakupy.

Ujęte powyżej mierniki dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób i pochodzą z przeprowadzonych badań w firmach spoza sektora finansowego. Jeśli spojrzeć są to znacząco różne kryteria wykorzystania Internetu od tych, z którymi możemy się spotkać w firmach. Na uwagę zasługuje przede wszystkim niski stopień wykorzystania Internetu przez przedsiębiorstwa w transakcjach zarówno kupna jak i sprzedaży, pomijając działalność sklepów internetowych. Przy czym zdecydowanie w największym stopniu firmy korzystają z e-administracji, gdzie polskie firmy klasyfikują się dobrze w średniej unijnej. Inna sytuacja jest w zakresie wykorzystania automatycznej wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi. Pod tym względem polskie przedsięwzięcia mają przewagę w Unii w szybkim tempie zwiększając korzyści z tej funkcjonalności Internetu.
Ważnym dla nas jest fakt, że mniej firm w Polsce posiada własną stronę internetową aniżeli korzysta z automatycznej wymiany danych, samo posiadanie strony internetowej jest w polskich przedsiębiorstwach poniżej średniej europejskiej.

Przedsiębiorstwa natomiast, starają się wykorzystywać pojawiające się przed nimi szanse przepływu informacji związane z Internetem zarówno w organizacji jak i na usprawnienie jej ze swoim otoczeniem biznesowym . Ułatwiają im to również nowoczesne technologie i zmiany w organizacji. Samo funkcjonowanie poszczególnych działów pozytywnie poprawia ich efektywność, konkurencyjność i wzrost innowacyjności wykorzystywanych rozwiązań oraz proponowanych produktów i usług. Pamiętajmy jednak, że obecnie zmierzamy się ze zmianą która wymusza szybką reakcję wobec globalnej konkurencji w sieci co oznacza, że analiza działań w firmie w zakresie efektywnego wykorzystania Internetu jest nieodzowna i pomocna w osiąganiu rozwoju i ekspansji firmy również na lokalnym rynku.